Història

El Club Nàutic Lloret de Mar va ser fundat a l’abril de 1955, i des de llavors hem estat dedicant-nos al món dels esports nàutics a la nostra regió, concretament a la vela.
En els anys 70 comencem impartir els nostres primers cursos en el club, i avui dia continuem educant en aquest esport als nostres alumnes, sempre segons els estàndards de l’Escola Catalana de Vela.

Els primers cursos comencen a la fi de juny i els últims a la fi d’agost.

Continuarem…